We willen u wijzen op de nieuwe richtlijn NAH en arbeidsparticipatie die is herzien en toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. De richtlijn is aangepast, waarbij de verschillende fasen waarin een persoon met NAH kan verkeren, de basis vormt voor de opbouw van de behandeling voor uitkeringen.

Er is een soort van chronologie vastgesteld waardoor het voor personen met NAH, medisch specialisten en re-integratieprofessionals gemakkelijker geworden is om de juiste informatie te vinden. Ook zijn er modules toegevoegd over mensen met NAH zonder werkgever en over sociale zekerheid verder te helpen.

In de onderstaande bijlage leest u alle informatie over de nieuwe richtlijnen:

NAH en arbeidsparticipatieDownload
Richtlijnen Database

Sinds dit jaar zijn we begonnen met het ontwikkelen van onze eigen Facebook pagina. Neem alvast eens een kijkje en like onze pagina. We zijn nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om deze pagina te beheren of mee te denken in de ontwikkeling hier van. Heb je ideeen of wil je graag meedenken, laat het dan even weten via NAHZeeland@zeelandnet.nl of stuur een PB via de facebook pagina.

Zeeuwse Zorgschakels organiseert op dinsdag 16 maart van 15 tot 17 uur een digitale NAH-estafette. Iedereen kan meedoen en meepraten en vragen stellen aan elkaar. Professionals krijgen beurtelings de kans om zich voor te stellen en wat ze doen voor NAH. Mensen met NAH en hun naasten kunnen vragen stellen of in gesprek gaan met de professionals. Door je aan te melden krijg je een link naar Microsoft Teams waar je alleen maar op hoeft te klikken om mee te doen.

Heb je zin om mee te doen?

Meld je dan aan bij Roxanne van Vugt van Zeeuwse Zorgschakels via hersenletsel@zeeuwsezorgschakels.nl

closearrow-downfacebook-squarebarsenvelopecopyright