Nieuwe richtlijnen NAH

We willen u wijzen op de nieuwe richtlijn NAH en arbeidsparticipatie die is herzien en toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. De richtlijn is aangepast, waarbij de verschillende fasen waarin een persoon met NAH kan verkeren, de basis vormt voor de opbouw van de behandeling voor uitkeringen.

Er is een soort van chronologie vastgesteld waardoor het voor personen met NAH, medisch specialisten en re-integratieprofessionals gemakkelijker geworden is om de juiste informatie te vinden. Ook zijn er modules toegevoegd over mensen met NAH zonder werkgever en over sociale zekerheid verder te helpen.

In de onderstaande bijlage leest u alle informatie over de nieuwe richtlijnen:

Richtlijnen Database
closearrow-downfacebook-squarebarsenvelopemobilecopyright