Uitnodiging 18 februari

Beste leden,


Graag nodigen we u uit voor een Trefpunt bijeenkomst op 18 februari bij Ter
Valcke in Goes. U krijgt informatie over hersenletsel en alles wat ermee te
maken kan hebben. Er is gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te
wisselen. Vrijwilligers van onze vereniging zijn aanwezig om u een luisterend
oor te bieden en u zo nodig verder te helpen. Kom langs! Toegang is gratis!

Onze voorzitter zal dit keer zelf de inleiding verzorgen. Vervolgens kunnen
aanwezigen onderling in contact komen en bijpraten.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Adres: Ter Valcke, Louise de Colignylaan 2, 4461 SP Goes

Het programma ziet er als volgt uit:

Inloop vanaf 14.00 uur ontvangst met kopje koffie/thee.

14.30 uur Inleiding door voorzitter Paul Colijn

14.35 uur Informeel samenzijn.

16.00 uur Einde bijeenkomst.

U bent van harte welkom!

Als u langskomt, dan zou het fijn zijn als u zich opgeeft bij Mark van Leijden.
Dan weten we ongeveer hoeveel mensen komen. Maar aanmelden is niet
verplicht. E-mail: 1966markvl@gmail.com of telefoon 06-22947546 of per post.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
NAH ver. Samen Verder, Zeeland
Paul Colijn, voorzitter

closearrow-downfacebook-squarebarsenvelopemobilecopyright