Verslag Trefpunt 29 oktober

Terug op het oude “honk”.

Ik ontving een uitnodiging voor een Trefpunt op zaterdag 29 -10-22.  Dat werd gehouden in Ter Valcke te Goes. Fijn, dacht ik. Weer op ons oude vertrouwde stekkie. Het onderwerp was “Het werk van de SMWO” (Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio). De spreker die uitleg gaf over deze organisatie was Mariette Straver, medewerker SMWO, welzijnswerker mantelzorg. Leuk, dacht ik. Die mevrouw ken ik. Fijn om haar weer te ontmoeten. Het kantoor van de SMWO is trouwens gevestigd aan de Heer Elsdorpweg 12 te Goes.

Na het welkomstwoord van voorzitter Paul Colijn kreeg Mariette het woord. Zij informeerde wie van de 14 aanwezige personen mantelzorger was/is. Een aantal handen werden omhoog gestoken.Haar organisatie werkt alleen voor mantelzorgers in de gemeente Goes. Elke andere gemeente heeft zijn eigen mantelzorgpunt.  

We kregen een folder met adressen, telefoonnummer en e-mailadressen van alle gemeentes in Zeeland. Zij doen heel veel meer dan mantelzorgwerk, De cliëntondersteuning helpt o.a. ook met huisvesting en bijv. met geldproblemen of sport en bewegen. Voor hulp moet je wel een indicatie aanvragen.

Wanneer ben je mantelzorger

Je bent mantelzorger als je minimaal 3 maanden, gemiddeld 8 uur per week voor iemand zorgt, welke niet gebruikelijk is. De mantelzorgvrager kan in de gemeente Goes een aanvraag indienen in de periode van 1 februari tot 1 april. Dit verschilt per gemeente. Op de landelijke dag van de mantelzorg op 10 november was er in Goes een presentje voor de mantelzorger. Hiervoor moet men de mantelzorger wel aanmelden bij de SMWO. Dat kan op telefoonnummer 0113- 277111.

Wat biedt de SMWO

De SMWO geeft telefonische hulp bij vragen, ze leggen huisbezoeken af en bieden een luisterend oor voor vragen als waar behoefte aan is en waar je voor hulp terecht kunt.

Daarnaast geeft de SMWO persoonlijk advies, advies op maat van de mantelzorgcliënt ondersteuner of de mantelzorgconsulent, hoe zit het met de WMO, met cliënt ondersteuning en een plan van aanpak. Er bestaan ook mantelzorgmakelaars die het werk doen, maar die zijn niet gratis.

 In Goes is overdag een mantelzorg café op de derde woensdag van de maand. Verder organiseert de SMWO workshops, senioren activiteiten en themabijeenkomsten. Dat gebeurt voorlopig in de Pit in Goes-Zuid.

Het NAH café is niet doorgegaan, maar wordt in de toekomst misschien weer opgepakt samen met een partij die er kennis van heeft. SMWO wil hieraan meewerken. Activiteiten zoals bijv. bonbonworkshop of de notaris worden slecht bezocht. Wellicht is corona hierop van invloed.

Brede aanpak waar het kan, gericht waar het moet

De gemeente pakt breed waar het kan en klein als het moet, maar kijkt gericht naar de behoefte. Er zijn gespreksgroepen dementie met aandacht voor de mantelzorger met bijv. wat meer respijtzorgmet een vrijwilliger thuis of dagopvang of logeren. Die hulp komt dan van derden.

Verder biedt de SWMO "Welzijn op recept". Met op een breed vlak verwijzing van de huisarts of behandelend specialist in alle gemeentes in Zeeland. Ook nazorg bij overlijden, een nabestaanden café, een gespreksgroep rouwbeleving voor mensen die langer dan een jaar alleen zijn. Is er rouw en verlies? Praat er dan over. In Schouwen- Duiveland is een inloop café.

Helaas is er voor aanvragen een wachtlijst met wachttijd.

Ondersteuning is soms handig of noodzakelijk als de zorgsituatie veranderd is.  Met de SMWO sta je er dan niet alleen voor.

Er waren geen vragen meer, dus werd Mariette door de voorzitter hartelijk bedankt voor haar verhaal met bloemen en een cadeaubon. Ieder kreeg nog iets te drinken alvorens huiswaarts te gaan.

closearrow-downfacebook-squarebarsenvelopemobilecopyright